تماس با ما

آدرس: تهران، خ ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش، ساختمان وزارت نیرو
 

تلفن81606635

فکس:  81606622

ایمیل: ehss@moe.gov.ir