دریافت لوح تقدیر

دوره های آموزشی برق و محیط زیست توسط آکادمی انرژی های تجدید پذیر آلمان در شرکت مدیریت شبکه برق ایران برگزار شد.
1396/09/28