همکاریهای چند جانبه بین المللی

فاز دوم همکاری های سه جانبه پروژه "ادامه فاز اول مطالعه چرخه هیدرولیک حوضه آبریز دریاچه ارومیه"
1395/12/21
قرارداد فاز دوم همکاری های سه جانبه پروژه "ادامه فاز اول مطالعه چرخه هیدرولیک حوضه آبریز دریاچه ارومیه" میان وزارت نیرو، دولت ژاپن و ستاد احیای دریاچه ارومیه با حضور آقای دکتر طاهری، مشاور محترم وزیر و سرپرست دفتر محیط زیست، ایمنی، بهداشت و امور اجتماعی به عنوان نماینده وزارت نیرو و آقای Kohei Sato، ریاست عالی دفتر همکاری های بین المللی دولت ژاپن (جایکا) از سوی دولت ژاپن در دفتر آقای دکتر طاهری در وزارت نیرو به امضاء رسید.
منابع مالی مورد نیاز پروژه حاضر از سوی دولت ژاپن تأمین شده و در همکاری با ستاد احیای دریاچه ارومیه، دفاتر منطقه ای آب استان های آذربایجان غربی و شرقی و کردستان و نیروهای کارشناسی زیرمجموعه های وزارت نیرو، اساتید دانشگاهی و مشاورین ژاپنی به انجام خواهد رسید.
اجرای مراحل مختلف این پروژه تا تیرماه سال 1399 با راه اندازی "سیستم تصمیم یار مدیریتی (DSS) حوضه آبریز دریاچه ارومیه" برای استفاده توسط مسئولان محلی و ستاد احیای دریاچه ارومیه تحت مدیریت عالی وزارت نیرو و با مدیریت اجرایی جناب آقای دکتر تجریشی، ریاست محترم دفتر برنامه ریزی و تجهیز منابع ستاد احیای دریاچه ارومیه به انجام خواهد رسید.