ایمنی فرآیندی و عمومی

ایمنی فرآیندی و عمومی
1395/12/08

ایمنی فرایندی و عمومی

ایمنی مفهوم گسترده­ ای است که یکی از ارکان نظام مدیریت EHS به شمار رفته و دستیابی به سطح قابل قبولی از آن یکی از مهم ترین اهداف طرح ریزی در این نظام مدیریتی است. حفظ جان کارکنان و ذینفعان و پیشگیری از هرنوع آسیب و صدمه به منظور کاهش میزان ساعات از دسته رفته کاری هدف اصلی مباحث ایمنی است. در وزارت نیرو با توجه به گستردگی فعالیت­ها در زمینه ساخت، بهره برداری، تعمیرات و نگهداری در زمینه ­های متنوع کاری از جمله تولید و انتقال برق؛ جمع اوری، انتقال و تصفیه آب و فاضلاب و بسیاری دیگر از فعالیت­ها، مفاهیم فراوانی از ایمنی مورد نیاز است.
ایمنی خود به دو بخش عمده ایمنی فرایندی و ایمنی عمومی  تقسیم می شود. ایمنی فرایندی ناظر به ایمن سازی فرایند های تولیدی در هر بخش است و ایمنی عمومی ناظر بر فعالیت های عمومی در محیط کار، تعمیرات، بازدیدها و به طور کل موارد کلی ایمنی است که مرتبط با پارامترهای فرایند تولید نیست.
در این بخش اخرین دستورالعمل ها ، راهنماها، تجربیات و سایر موارد مرتبط با ایمنی فرایندی و عمومی در سطح وزارت نیرو اطلاع رسانی خواهد گردید.